Πάρτε προσφορά

Τι καλύπτεται

Εκτός από την υποχρεωτική κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους θα βρούμε για εσάς και επιπλέον καλύψεις που μπορεί να περιέχουν:

  • Ασφάλιση σκάφους, μηχανών και εξοπλισμού Κατά παντός κινδύνου.
  • Ολική ή μερική κλοπή του σκάφους, της μηχανής ή του εξοπλισμού.
  • Νομική προστασία του ασφαλιζομένου.
  • Ιδίες ζημιές του σκάφους κατά τη διάρκεια της οδικής μεταφοράς του.
  • Άμεση ιατρική βοήθεια.
  • Αμέλεια του χειριστή.
  • Πυρκαγιά.

Ο InsuranceTracker επιλέγει και σου προτείνει διαφορετικές προσφορές για την ασφάλεια σκάφους σου, ανάλογα με τις ανάγκες σου.

car-insurance

Πάρτε προσφορά
  • [tk* tk-950]

Η’ επικοινωνήστε μαζί μας
  • [tk* tk-950]

Εμπιστεύσου τον InsuranceTracker

… για να σε βοηθήσει να ασφαλίσεις το σκάφος σου, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του σκάφους και την χρήση του, σου προτείνει διαφορετικά προγράμματα που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σου και τους κινδύνους του σκάφους σου.

Ή τηλεφωνήστε μας στο 6944 674479